NAJPOVOLJNIJI BANKOVNI KREDITI

LICENCIRANI KREDITNI EXPERT - NAJPOVOLJNIJI BANKOVNI KREDITI
SAVJETNIK PRI KREDITNOM POSREDOVANJU SA LICENCOM MINISTARSTVA FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
BANKOVNI KREDITI, OSIGURANJE I ŠTEDNJA
100% BESPLATNO SAVJETOVANJE
*
*
*
*
*
*
Nudimo Vam potpuno neovisne informacije i savjete o svim financijskim uslugama na Hrvatskom tržištu kakve drugdje zasigurno nećete dobiti.

Uz potpuno transparentno poslovanje zajednički odabiremo za Vas najpovoljnije uvjete. Naši djelatnici za Vas pripremaju svu potrebnu dokumentaciju te odrađuju sve tekuće aktivnosti u postupku realizacije kredita sve do isplate sredstava.
Troškovi kreditnog posredovanja (ukoliko ih ima) unaprijed su dogovoreni i transparentno iskazani te se podmiruju nakon realiziranog kredita.
FINANCIJSKO SAVJETOVANJE
OSIGURANJE I ŠTEDNJA
KREDITNO POSREDOVANJE
BANKOVNI KREDITI
Strateški odabiremo optimalnu opciju iz široke lepeza financijskih paketa za ostvarenje svih vaših želja i životnih potreba. Individualnim pristupom pronalazimo i realiziramo financijsku strategiju u dogovoru sa klijentom.
Poznajemo i pratimo pozitivne trendove kreditiranja te u partnerskom odnosu sa bankama realiziramo sve vrste kredita uz najpovoljnije kamate i sa vrlo kratkim rokom isplate. Objedinili smo informacije sa kreditnog tržišta tako da klijentu nudimo sve raspoložive uvjete kreditiranja na jednom mjestu.
Uz jasna objašnjenja sa područja osiguranja i štednje usmjeravamo klijenta na najpovoljniji proizvod u skladu sa individualnim potrebama i željama. Uspješno planiramo i predviđamo odgovarajuće pakete koji u budućnosti pridonose lakšoj realizaciji financijskih usluga na koje se vežu osiguranja i štednje.
LICENCIRANI KREDITNI URED OD STRANE
MINISTARSTVA FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
LICENCIRANI KREDITNI URED OD STRANE MINISTARSTVA FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
KreditniExpert.com     ©  2013    Sva prava pridržana


BANKOVNI KREDITI:

STAMBENI KREDITI
HIPOTEKARNI KREDITI
NENAMJENSKI KREDITI
GOTOVINSKI POTROŠAČKI KREDITI
KREDITI BEZ JAMACA
AUTO KREDITI
POLICE OSIGURANJA I ŠTEDNJA:

ŽIVOTNO OSIGURANJE
STAMBENA ŠTEDNJA
AUTO OSIGURANJE
OROČENA ŠTEDNJA
DJEČJA ŠTEDNJA
GOTOVINSKI KREDITI
ŽIVOTNO OSIGURANJE
PLANIRANJE I ORGANIZACIJA
FINANCIJA:

INDIVIDUALNO FINANCIJSKO PLANIRANJE
REORGANIZACIJA OSOBNIH FINANCIJA
FINANCIJSKI PLANOVI ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO
BESPLATNO SAVJETOVANJE
PLANIRANJE I ORGANIZACIJA FINANCIJA
Ponedjeljak - Petak
09:00 - 17:00
RADNO VRIJEME:
*
LICENCIRANI KREDITNI EXPERT - NAJPOVOLJNIJI BANKOVNI KREDITI
NE ISPLAĆUJEMO I NE POSUĐUJEMO NOVAC. ISPLATA ISKLJUČIVO U BANKAMA.
KONTAKTIRAJTE DEŽURNOG AGENTA
01/ 6999 444
091/ 5778 465
098/305 219
info@kreditniexpert.com
OPTIMALNA FINANCIJSKA RJEŠENJA
INDIVIDUALAN PRISTUP KLIJENTU
REALIZACIJA SVIH VRSTA KREDITA
NAJPOVOLJNIJE POLICE OSIGURANJA
I ŠTEDNJA
LICENCA MINISTARSTVA FINANCIJA
REPUBLIKE HRVATSKE
POTPUNO TRANSPARENTNO POSLOVANJE
U SKLADU SA ZAKONOM O POTROŠAČKOM
KREDITIRANJU
  Tim viših kreditnih stručnjaka za Vas pronalazi i realizira optimalna financijska rješenja u svim segmentima vaših osobnih ili poslovnih financija. Naše dugogodišnje iskustvo u radu te poznavanje tržišta kredita, osiguranja i štednje rezultira uspješnim poslovanjem sa najznačajnijim financijskim kućama u Republici Hrvatskoj na zadovoljstvo naših klijenata.
BESPLATAN info
tel. 0800 44 64
od 09-17  iz svih mobilnih i fiksnih mreža
Kontaktirajte nas